Vi skyddar ditt företags personuppgifter

I samband med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj, har vi uppdaterat våra villkor för personuppgiftsbehandling.

Hobbytoys Scandinavia AB & Hobbytoys Norge NUF behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vilket innebär att:

•    Vi använder informationen endast för det ändamål vi har angett (ändamålsbegränsning).
•    Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts (uppgiftsminimering).
•    Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses (öppenhet).
•    Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen (ansvarsskyldighet).
•    Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett (tillgänglighet).
•    Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras (integritet).
•    Vi tillser att personuppgifter hanteras konfidentiellt (konfidentialitet).

Hobbytoys Scandinavia AB och Hobbytoys Norge NUF behandlar personuppgifter inom ramen för våra marknadsaktiviteter om du är en kund eller viktig potentiell framtida kund till oss. Detta gör vi inför att eventuellt avtal ingås samt efter en intresseavvägning (dvs vi använder två av Dataskyddsförordningens lagliga grunder). Därför behandlar vi personuppgifter om dig i form av kontaktuppgifter (namn, e-postadress samt telefonnummer). Vi behandlar endast uppgifterna internt inom Hobbytoys Scandinavia AB och Hobbytoys Norge NUF.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@hobbytoys.se .