Våra betalningsbetingelser

Kredit

Kreditprövning prövas löpande. På nya kunder görs alltid en kreditprövning. Nya kunder kan räkna med förskott vi första ordern. Därefter görs en bedömning om lämnar kredit eller ej.

Försening av betalning

Vid försening av förfallna fakturor utgår ränta (12 %) plus förseningsavgift.