Reklamationer

Fel i leverans/faktura

Kontakta omgående Hobbytoys så att felet kan åtgärdas. Ring 0707 - 53 38 27 för hjälp.

Transportskada

Anmäl skadan till speditören när han han levererar varorna. Ta bilder på skadan. Meddela sedan Hobbytoys omgående detta. Om detta drar ut på tiden utgår ingen ersättning från speditören.

Trasiga produkter

Om du skulle få tillbaka en en produkt köpt genom Hobbytoys. Spara produkten och spara reklamationen till din säljare kommer förbi nästa gång. Är det en dyrare produkt vill vi att ni kontaktar oss omgående. Till produkter som FALK och Revell finns reservdelar. Om du är osäker - Ring oss! 0707 - 53 38 27